Témoignages

baby lying on fabric cloth

„Well et meng éischt Schwangerschaft war, war ech e bëssen ängschtlech well ech net wousst wat op mech duerkommen géif.

D’Meditatiounen mam Nicole hu mir gehollef nach méi positiv ze sinn an ech krut mech duerch déi Meditatiounen berouegt. Virun allem huet mir perséinlech déi Meditatioun mat den Liichtzelter gefall, ech hu se ëfters am Dag visualiséiert an ech denken, dass déi Widderhuelung immens dozou bäigedroen huet, dass ech tatsächlech eng schéin Gebuert hat, déi esou natierlech verlaf ass wei ech mir et gewënscht hunn an dass mäin Bëbee esou gutt matgeschafft huet wei ech et erhofft hat.

D’Hiewan am Sall war super kooperativ an si ass op all meng Wënsch agaangen.

Fir mech hëllefen déi Visualisatiounen positiv ze bleiwen an deementspriechend zitt een dat un u wat een denkt.

Merci Nicole fir déi gutt Erfarung.”

Monica M.

“If you’re considering DreamBirth® or it’s got your curiosity – I recommend trying it out! At week 25 of my twin pregnancy I was admitted to the hospital for the remainder of the pregnancy due to high risks and possible complications. This is where Nicole and DreamBirth® came into my life. We did small exercises together which definitely eased my mind. I had never heard of it until this moment. Sometimes when it was hard to remain positive, it was nice to remember some of my favourite exercises whilst sitting in my hospital room – when I looked at the sun shining in the mornings and tried to embrace all the golden light and when I would try to imagine the babies and what they were doing inside. Now, six months down the line, with healthy twins in hand, I am really happy for all the support I was given through the rough time. In my opinion a lot of a pregnancy is to do with the mother’s feelings, apprehensions and mental state. DreamBirth® can definitely help calm the nerves and give you something to think about when you have anxiety. In fact, even now when I’m at home and one of my babies is feeling sick these exercises sometimes pop into my head – I lift the baby up into the sky so that her fingertips can reach up and imagine all the sickness to go away! Thank you Nicole for everything, it means the world to me to have had your support through my pregnancy!”

Fatema J.

baby lying on blue textile
baby in pink shirt lying on white textile

“I discovered the DreamBirth® technique thanks to Mrs Schuller who has kindly proposed this technique and to whom I am profoundly grateful for her professionalism, warmth and reassurance. The exercises have helped my baby turn into the right birthing position (from breech), have helped me relax and fully embrace this experience and also improve my relationship with my partner. I strongly encourage future moms to try this therapy as it eases pregnancy, delivery and also interpersonal relationships.

Thank you Mrs. Schuller for being like my pregnancy guardian angel!”

Maria S.

“Meng Erfarung mat DreamBirth®:

D’Preparatioun mat DreamBirth® op déi bevirstoend Gebuert war eng grouss Beräicherung. Dës Technik huet et mir erlaabt mech mat mengem Puppelchen am Bauch ze connectéieren a mech mental op seng Gebuert virzebereeden.

Et ass en wonnerbaren Outil dee mir erméiglecht huet meng eventuell Ängschten ze konfrontéieren an ze léisen an esou ënnerlech méi roueg an ausgeglach ze ginn.

D’Visualiséierunge ware ganz villsäiteg an d’Madamm Schuller huet dës mat vill Empathie an engem oppenen Ouer geziilt op meng Besoinen agesat. Den Austausch mat der Madamm Schuller no enger Visualisatioun huet déi positiv Erfarung verankert.

De Fait dass déi verschidde Visualisatioune relativ kuerz an zilféierend sinn huet et mir erméiglecht se och ausserhalb vun de Seancen a mengem Alldag anzesetzen. Den DreamBirth® ass complementaire zu eventuell aner Meditatiounen an ech kann dës Virbereedung fir d’Gebuert all deene recommandéieren déi sech mental op hir bevirstoend Gebuert wëlle preparéieren.”

Sandra N.

baby in white knit cloth lying on bed